Heaven Hanover

Heaven Hanover

Fakta
Ålder 3
Kön Sto
Färg Brun
Startprissumma 46.985 $
Rekord 1:56,3f/1.12,4ak
Tränare Melander Marcus M

Biografi

Ägs i delägarskap med Rick Wahlstedt, Heights Stable och AMG Stable Inc.


Stamtavla

Father Patrick
Cantab Hall
Self Possessed
Canland Hall
Gala Dream
Enjoy Lavec
Maple Frosting
Hillarmbro
Muscle Hill
Muscles Yankee
Yankee Blondie
Armbro Emma
Dream Vacation
Armbro Nursery

Andra hästar